ĐÀ LẠT PHÚ THỌ HOTEL

Địa chỉ: 360 - 362 Vĩnh Viễn, Phường 8, Quận 10, Tp.HCM
 

Điện thoại: (08) 38562784  -  (08) 38531158

- See more at: http://haithanhhotel.com/lien-he.html#sthash.0PuO7roX.dpuf

Địa chỉ: 360 - 362 Vĩnh Viễn, Phường 8, Quận 10, Tp.HCM
 

Điện thoại: (08) 38562784  -  (08) 38531158

- See more at: http://haithanhhotel.com/lien-he.html#sthash.0PuO7roX.dpuf

Địa chỉ: 360 - 362 Vĩnh Viễn, Phường 8, Quận 10, Tp.HCM
 

Điện thoại: (08) 38562784  -  (08) 38531158

- See more at: http://haithanhhotel.com/lien-he.html#sthash.0PuO7roX.dpuf

Địa chỉ: 42 HÀ HUY TẬP – P03 – ĐÀ LẠT
 

Điện thoại: 0633.555.909 – 0909.705.909

 

Gửi liên hệ